Loading...
Algemene Informatie2019-06-25T08:45:42+02:00

ALGEMENE INFORMATIE

Basketbalclub Maasmechelen (BCM)

is een sportieve, enthousiaste, verbindende sportclub, waar iedereen, meisjes en jongens, vanaf 4 jaar, kan leren basketten.

Sportief: Als lid van Basketbal Vlaanderen, verzorgt BCM in de regio Maasland, basketbal training en competitie op een voor iedere speler uitdagend en aangepast niveau, door gediplomeerde trainers in een gezonde en competitieve sfeer.

Enthousiast: BCM bestaat voor en door haar leden en achterban. Door op een positieve en enthousiaste manier het beste uit de leden te halen, halen we samen het beste uit de club. Met positiviteit en enthousiasme motiveren we iedereen om naar vermogen bij te dragen aan BCM zowel op sportief, sociaal, organisatorisch als op commercieel vlak.

Verbindend: BCM is een sportclub die gezamenlijk gedragen wordt door spelers, ouders, familie, vrienden, coaches, bestuur, supporters en sponsors. BCM maakt als sportclub deel uit van de maatschappij en neemt haar verantwoordelijkheid om vanuit haar positie positief bij te dragen aan de samenleving.

Haal het maximale uit jezelf, haal het maximale uit de club!

 

Wat doet BCM voor haar leden?

BCM zorgt ervoor dat alle randvoorwaarden om te kunnen trainen en spelen geregeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringen, tenues, sportmateriaal, zaalhuur, coaches, wedstrijdschema’s, kampen, wedstrijdmateriaal, scheidsrechters en clubactiviteiten. BCM zet haar jeugdopleiding centraal. Hierbij gaat het niet alleen om het aanleren van basketbal technieken, maar vooral ook om het leren spelen in een team. Het winnen van wedstrijden is, zeker tot en met U12, niet het belangrijkste. Belangrijker zijn het aanleren van de juiste technieken en het ontwikkelen van een goede mentale basishouding. Basketbal is een sport waarbij samenspel, aanval en verdediging even belangrijk zijn, daarom wordt aan al deze elementen gewerkt. BCM werkt met een doorgaande leerlijn vanaf U8. Daarbij worden (sommige) leden vanaf U16 ook opgeleid tot coach en/of scheidsrechter.

Wat verwacht BCM van haar leden en ouders?

BCM wil met enthousiasme en positiviteit het beste uit haar leden en de club halen. Om dat te kunnen realiseren, streven we naar een sfeer van respect voor mensen en materiaal, van sportiviteit en fair-play. BCM wil deze sfeer onder meer creëren door heldere afspraken. We verwachten van alle leden en ouders dat ze deze afspraken onderschrijven. Vele handen maken licht werk. Daarom wordt van elk lid en zijn/haar ouders een actieve bijdrage in de club verwacht. Taken waar ouders voor ingezet worden zijn onder meer ploegverantwoordelijke (2 personen per ploeg) en bij wedstrijden: jurytafel, trakteren, gastheer/-vrouw en tenues wassen. De coördinatie van ploeg gebonden taken gebeurt door de ploegverantwoordelijke. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de ouders in de club. Uiterlijk elke woensdag zal door de ploegverantwoordelijke aan de teamleden/ouders een e-mail gestuurd worden met de actuele informatie over wedstrijden, trainingen en clubactiviteiten. Ook van spelende leden (vanaf U16) wordt een actieve bijdrage in de club verwacht. Zo wordt van elke speler verwacht dat hij/zij minimaal 2 keer per jaar als scheidsrechter actief is en wordt hulp verwacht bij clubactiviteiten.

Wist je dat..
… we in het seizoen 2019/20 maar liefst 10 jeugdteams en 4 seniorenteams zullen hebben?