Onze kijk

V

I

S

I

E

Het verlangen om het maximale uit haar leden en de club te halen staat niet alleen centraal in basketbal, ook wat betreft haar maatschappelijke positie streeft BCM naar het allerhoogste.

Basketbalclub Maasmechelen (BCM) vindt sport belangrijk. Door jongeren en hun ouders actief te verbinden aan sport en de sportclub draagt BCM positief bij aan belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het tegengaan van diverse vormen van (jeugd-)problematiek (bv. overgewicht, schooluitval, mentale weerbaarheid, individualisering en polarisering). Juist sport kan een centrale rol spelen bij het bestrijden van deze problematieken. Sport is iets wat veel kinderen en jongeren van nature graag doen. Daardoor kunnen we ook iets van ze terugvragen. Sport leert jongeren niet alleen te NEMEN, maar ook te GEVEN. En daarmee leren ze zich op een positieve manier te ontwikkelen. Door sport op een goede en intensieve manier aan kinderen en jongeren aan te bieden worden ze via sport ook voorbereid op hun latere rol in de maatschappij. Daarom wordt binnen BCM niet alleen aandacht besteed aan techniek, tactiek en basketbalvaardigheden, maar ook aan de mentale ontwikkeling van kinderen en jongeren.

BCM vraagt niet alleen wat terug van de kinderen en jongeren, BCM vraagt ook wat terug van de ouders. Basketbal is een teamsport en BCM is een club die gedragen wordt door de vrijwilligers uit haar achterban. Alleen samen halen we het beste uit de club. Sport is een blauwdruk van het leven en speelt een verbindende rol in het ontstaan van gemeenschapszin in de maatschappij. BCM draagt hieraan bij door allianties aan te gaan met andere organisaties, zoals scholen, andere sportclubs en (lokale) ondernemers.

BCM neemt het fysieke, sociale en emotionele welzijn van haar spelers bijzonder serieus. Door ze op alle gebieden optimaal te begeleiden, zorgen we dat ze het maximale uit de club halen. Omgekeerd verwachten we dat elke speler en ouder de missie, visie en kernwaarden van BC Maasmechelen onderschrijft en zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden: voor zichzelf, zijn/haar team, zijn/haar club, zijn/haar sport en de maatschappij waar hij/zij leeft. De drang om het maximale uit jezelf en je omgeving te halen, staat niet alleen centraal in basketbal.

Basketbalclub Maasmechelen (BCM) plaatst opleiding en ontwikkeling centraal. BCM streeft er naar om het volledig potentieel van een speler naar boven te halen, zowel op technisch, tactisch als mentaal vlak.

BCM gelooft in de educatieve waarde van sport. Basketbal spelen op een zo hoog mogelijk niveau bevordert karaktertrekken die van onschatbare waarde zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen. Denk aan de wilskracht en discipline om jouw top te bereiken, aan de sociale vaardigheden om een gemeenschappelijk doel te bereiken en aan het respecteren van de codes van sportiviteit en respect. BCM legt de lat zowel binnen als buiten het veld hoog. In sportief opzicht willen we spelers ontwikkelen naar hun hoogst haalbare niveau. Naast het sportieve verwachten we van elke speler ook een bijdrage in het grote geheel en de club.

Het aanleren van basistechnieken begint vanaf U8 en wordt elke volgende jeugdploeg verder aangescherpt. Deze basistechnieken zijn essentieel voor een kwalitatieve doorstroming naar elke volgende jeugdploeg en uiteindelijk een seniorenteam. Plezier in het (basketbal-)spel is een belangrijk middel om dit doel te bereiken.

Voor spelers vanaf U16 is het een meerwaarde om het basketbalspel ook als coach of scheidsrechter te ervaren. Daarom zet BCM zich in voor het (intern) opleiden van coaches en scheidsrechters.

Basketbal is een competitieve sport. Toch is tot en met U12 wedstrijden winnen niet de primaire doelstelling. De primaire doelstelling is de ontwikkeling van een speler op technisch, tactisch en mentaal niveau. Trainingen, wedstrijden en kampen zijn opleidingsmomenten. Pas vanaf U14 wordt het competitieve element belangrijker. Binnen de jeugdopleiding komen alle spelers tijdens de wedstrijden voldoende aan bod.

M

I

S

S

I

E

ONZE WAARDEN

Sportief

Als lid van Basketbal Vlaanderen, verzorgt BCM in de regio Maasland, basketbal training en competitie op een voor iedere speler uitdagend en aangepast niveau, door gediplomeerde trainers in een gezonde en competitieve sfeer.

BCM bestaat voor en door haar leden en achterban. Door op een positieve en enthousiaste manier het beste uit de leden te halen, halen we samen het beste uit de club. Met positiviteit en enthousiasme motiveren we iedereen om naar vermogen bij te dragen aan BCM zowel op sportief, sociaal, organisatorisch als op commercieel vlak.

Enthousiast

Verbindend

BCM is een sportclub die gezamenlijk gedragen wordt door spelers, ouders, familie, vrienden, coaches, bestuur, supporters en sponsors. BCM maakt als sportclub deel uit van de maatschappij en neemt haar verantwoordelijkheid om vanuit haar positie positief bij te dragen aan de samenleving.


2 reacties op “Onze kijk”

 1. Verena Schoofs

  Goedemiddag,
  Ik weet niet goed of ik het via deze weg moet doen maar ik vond geen telefoonnummer.
  Onze zoon Jaimey (11 jaar) wil heel graag gaan basketballen.
  Kan dit bij jullie?

  Mvg,

  Schoofs Verena

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *